Skip to content

500 plus dla Seniorów: jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać świadczenie

500 plus dla Seniorów to specjalny program, który został stworzony z myślą o osobach niezdolnych do prowadzenia samodzielnego życia.

Program oferuje wsparcie finansowe dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat, są niepełnosprawni lub cierpią na choroby przewlekłe. Wysokość pieniędzy zależy od wieku beneficjenta i jego dochodów.

Program 500 Plus to świadczenie wprowadzone w Polsce w celu pomocy najbardziej potrzebującym. Nazwa nawiązuje do kwoty, jaką można otrzymać w ramach programu, a jest to 500 zł miesięcznie na dziecko. Nie jest to jednak świadczenie przeznaczone wyłącznie dla seniorów, nawet jeśli to oni są najczęstszymi beneficjentami programu.

Chcąc otrzymać świadczenie wnioskodawca musi:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • nie posiadać zdolności do samodzielnej egzystencji – powinno to być potwierdzone odpowiednim orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pod uwagę brane jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych, aby pobierać 500 plus dla seniora, nie powinniśmy pobierać emerytury. Są jednak pewne wyjątki. Możemy pobierać świadczenie tak samo jak emeryturę lub rentę, o ile ich łączna kwota nie przekracza 1896,13 zł brutto.

Prawo osób starszych do świadczenia 500 plus zyskało grono szerszej populacji. Wniosek o przystąpienie do programu można złożyć w dowolnym oddziale ZUS. Wnioski można składać osobiście w urzędzie lub listownie. Możliwe jest również przekazywanie dokumentów za pośrednictwem elektronicznej platformy usługowej ZUS.

W przypadku 500+ można się z nim skontaktować przez infolinię. Na stronie 500 plus telefon, są potrzebne informacje, aby uzyskać 500 plus.

3 komentarze

 1. Wojtek
  19 sierpnia 2022 @ 10:06

  Jako senior cieszę się, że ZUS wspiera mnie finansowo.

  Jestem zdania, że 500 plus to wspaniały program, który pomaga ludziom, którzy są na emeryturze i potrzebują wsparcia finansowego, aby żyć wygodnie.

 2. Beata
  19 sierpnia 2022 @ 10:08

  Jestem bardzo zadowolona ze sposobu przetwarzania i dystrybucji moich świadczeń z ZUS. Od wielu lat jestem dumna z tej instytucji.

 3. Leszek
  19 sierpnia 2022 @ 10:10

  Nie zgadzam się z Wami. Moim zdaniem ZUS, przez całe życie ściąga z nas więcej pieniędzy. Powinni bardziej doceniać obywatela.

Dodaj komentarz