Skip to content

Składka zdrowotna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Składka zdrowotna ZUS to opłata, którą obowiązani są uiszczać wszyscy ubezpieczeni w Polsce. Składka ta jest niezbędna do uzyskania prawa do świadczeń zdrowotnych, takich jak m.in. leczenie szpitalne, leki czy badania diagnostyczne. Opłacając składkę zdrowotną, ubezpieczony ma również prawo do skorzystania z pomocy specjalistów, takich jak lekarze czy pielęgniarki.

Składka zdrowotna ZUS jest pobierana od wszystkich osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub prowadzą działalność gospodarczą. W przypadku osób zatrudnionych, składka ta jest odprowadzana przez pracodawcę, natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, składkę tę należy opłacać samodzielnie.

Wysokość składki zdrowotnej ZUS zależy od wielu czynników, takich jak m.in. wysokość dochodów, rodzaj prowadzonej działalności czy liczba zatrudnionych pracowników. W przypadku osób zatrudnionych, składka ta stanowi 9% wynagrodzenia, natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, wysokość składki zależy od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności.

Opłacając składkę zdrowotną ZUS, ubezpieczony ma prawo do korzystania z usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, takich jak m.in. leczenie szpitalne, leki czy badania diagnostyczne. Składka ta obejmuje również ubezpieczenie na wypadek choroby lub niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie na wypadek śmierci. Sprawdź więcej informacji na temat składki zdrowotnej ZUS w 2023: https://zus-info.pl/skladka-zdrowotna-zus-2023/