Skip to content

Zasiłek chorobowy – jakie są regulacje odnośnie wypłacania?

 Ubezpieczenie chorobowe jest jednym z najważniejszych świadczeń dla pracowników. W rzeczywistości stanowi ono integralną część pakietu wynagrodzenia każdego pracownika. Podstawą do jego otrzymania jest zwolnienie lekarskie, czyli zaświadczenie, że pracownik w danym momencie nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Pojawia się jednak pytanie, które budzi wątpliwości: kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Kwestia zasiłku chorobowego jest jednym z najważniejszych tematów w prawie pracy. Przepisy regulujące tę dziedzinę są nadal dość skomplikowane, jednak można wyróżnić dwa różne podejścia:

– rodzaj świadczenia, które pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy, jeśli jest niezdolny do pracy z powodu choroby;

– rodzaj świadczenia, które ubezpieczony otrzymuje z funduszy ubezpieczeń społecznych w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa.

Zgodnie z ustawą o społecznym ubezpieczeniu wypadkowym pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zasiłku chorobowego przez 33 dni w roku kalendarzowym. W przypadku osób, które ukończyły 50 lat, termin ten wynosi 14 dni.

Aby uniknąć błędów i mieć pewność, że wypłacana jest właściwa kwota, warto zadbać o prawidłowe wypełnianie dokumentów (w tym przede wszystkim kserokopii świadectw pracy).

Zasiłek chorobowy jest z reguły wypłacany przez pracodawcę, ale tylko wtedy, gdy liczba pracowników nie przekracza 20 osób. Jeśli jest więcej niż 20 pracowników, to zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który następnie pomniejsza wartość składek społecznych płaconych przez pracodawcę, aby pokryć jego koszt.

Często pojawia się pytanie, kto wypłaca zasiłek chorobowy w okresie ciąży. Zgodnie z prawem, przez pierwsze 33 dni po zwolnieniu kobiety z pracy lub urlopu wypoczynkowego powinien wypłacać go pracodawca. Po tym okresie obowiązek ten przechodzi jednak na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że zasiłek ten wynosi 100% wynagrodzenia, a nie 80%, jak w większości przypadków. W celu dokonania wypłaty kobieta musi przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie oznaczone kodem B. Szczegółowe informacje można zasięgnąć na platformie epuap zus oraz sprawdzić status aktualnie złożonego wniosku.

Kwestia tego, kto wypłaca pracownikowi zasiłek chorobowy, zależy od kilku czynników, które są określone w odpowiednich przepisach. Dlatego warto się z nimi zapoznać, a także prowadzić szczegółową dokumentację wszystkich zatrudnionych osób, w czym z pewnością pomocne będą m.in. teczki osobowe czy pojemniki na dokumenty A4. Pozwolą one na bieżąco kontrolować liczbę i rodzaj zwolnień lekarskich, które są podstawą do obliczania wymiaru, ale także określają źródło finansowania zasiłku chorobowego.

W przypadku, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpi w czasie choroby (choroby zawodowej), to warto zauważyć, że z powodu rozwiązania stosunku pracy nie przysługują uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W takim przypadku będą one wypłacane tylko wtedy, gdy zostały uwzględnione w układzie zbiorowym lub indywidualnej umowie z pracownikiem.

3 komentarze

 1. Teresa
  14 czerwca 2022 @ 10:39

  Ja myślę, że idea systemu, który automatycznie opłaca naszą opiekę zdrowotną, jest wspaniała i należy ją popierać. Doceniam również to, że system ten pomaga zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wysokiej jakości opieki, kiedy jej najbardziej potrzebują.

 2. Franek
  14 czerwca 2022 @ 10:41

  Cieszę się, że mamy takie regulacje dotyczące wypłacania świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

  Regulacje te gwarantują, że wszyscy pracownicy, bez względu na płeć czy rasę, są traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem.

 3. Henio
  14 czerwca 2022 @ 10:41

  Przepisy te gwarantują, że wszyscy pracownicy otrzymają pełne wynagrodzenie i świadczenia, gdy nie są w stanie pracować z powodu choroby lub urazu.

  Jestem przekonany, że dzięki tym przepisom nasza firma stanie się lepszym miejscem pracy i mam nadzieję, że zostaną one przyjęte również przez inne firmy z naszej branży.

Dodaj komentarz