Skip to content

Programy ubezpieczeń społecznych mogą dofinansowywać poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy

Tylko w 2021 r. koszt świadczeń z tytułu wypadków przy pracy wyniósł 664 322 700 zł. Koszt dla pracodawcy to jedno, ale kluczową kwestią do rozwiązania jest oczywiście możliwość poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracy. Na początku 2023 r. zakłady ubezpieczeń społecznych po raz kolejny wystartują z wnioskami o wspólne finansowanie w obszarze BHP.

Aby zmienić taki stan rzeczy, konieczne jest podjęcie działań mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków w miejscu pracy. Istnieje również konieczność zarejestrowania wszystkich pracowników jako pracowników z odpowiednią umową o pracę, a także zapewnienie im odpowiednich szkoleń i wyposażenia.

Ponadto należy zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo każdego pracownika – procedura identyfikacji zagrożeń przeprowadzona podczas audytu pozwoli na zidentyfikowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń wynikających z niebezpiecznych warunków pracy w celu wyeliminowania tych zagrożeń, zanim staną się one niebezpieczeństwem dla Twoich pracowników.

Cały koszt tej oceny zależy od tego, ile czasu i zasobów potrzeba na jej przeprowadzenie: jej ostateczna cena często nie może być obliczona z góry ze względu na fakt, że niektóre czynniki są trudne do wcześniejszego oszacowania – w szczególności konkretne ustawienia, które mogą wymagać dodatkowej pracy lub spowodować nieprzewidziane opóźnienia.

Wciąż są przedsiębiorcy, którzy nie wiedzą, że zakład ubezpieczeń społecznych prowadzi program, dzięki któremu ludzie mogą otrzymać pieniądze, a nie tylko gotówkę, na poprawę warunków pracy. Wioski można tworzyć dla bardzo szerokiego zakresu potrzeb, które często można włączyć do habeas corpus pracowników.

Obejmuje bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, takie jak zakup sprzętu zmniejszającego uciążliwość i ciężką pracę, poprzez poprawę środowiska pracy (w tym oświetlenia), poprawę mikroklimatu lub zapobieganie szkodliwym czynnikom (takim jak promieniowanie świetlne), ochronę przed elektrycznością itp. jako środki chemiczne i biologiczne.

Ważna jest szczegółowa identyfikacja potrzeb – jeśli przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, warto skorzystać z pomocy zewnętrznego eksperta, który je zidentyfikuje i często pomoże samodzielnie przygotować wniosek. Warto z niego skorzystać, ponieważ dofinansowanie programu ZUS pokrywa do 80% kosztów określonych we wniosku elementów poprawiających warunki pracy. Maksymalna kwota dofinansowania to do 300 000 zł. Należy pamiętać, że kwota ta obejmuje działania inwestycyjne i doradcze. Podsumowując – wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju potrzeb firmy oraz rodzaju i ilości elementów poprawiających warunki pracy w danej firmie.

3 komentarze

 1. Krzysiek
  16 sierpnia 2022 @ 12:01

  Jako przedsiębiorca cieszę się, że widzę tak opiekuńcze państwo dla pracowników i pracodawców. To jest coś, co wszystkie państwa powinny mieć.

 2. Jarek
  16 sierpnia 2022 @ 12:02

  Uważam, że są to wspaniałe programy, które mają pomóc ludziom stanąć na nogi. Ważne jest, aby mieć siatkę bezpieczeństwa, kiedy się jej potrzebuje.

 3. Urszula
  16 sierpnia 2022 @ 12:04

  Tak, to system na wysokim poziomie. To jest państwo, które dba o swoich obywateli i uważam, że to bardzo dobra rzecz.

Dodaj komentarz