Skip to content

Związkowcy przygotowani do strajku w ZUS-ie

 Strajk generalny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – możliwość przeprowadzenia takiej akcji zapowiedzieli niedawno działacze związku zawodowego Związkowa Alternatywa (ZA). Jednak według sądownictwa, strajk w tym momencie byłby nielegalny.

W ZUS jeden ze związków zawodowych ogłosił strajk związany ze złymi warunkami pracy, konfliktem z władzami Zakładu oraz dyscyplinarnym zwolnieniem liderki Alternatywy Związkowej Ilony Garczyńskiej.

Ma się on rozpocząć 27 czerwca – czyli już w poniedziałek w przyszłym tygodniu. Zapowiedziano, że strajk generalny będzie bezterminowy i ogólnopolski.

W odpowiedzi na zarzuty Alternatywy Związkowej urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzili, że zarzuty te są bezpodstawne.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w ZUS toczy się obecnie spór zbiorowy pomiędzy związkiem a pracodawcą. Zdaniem działaczy ZA, zwolnienie ich lidera w trakcie tego sporu jest bezprawne – stąd m.in. zapowiedź strajku. Z kolei według władz ZUS Warszawa strajk generalny byłby w tej chwili niezgodny z prawem.

Sąd Okręgowy w Świdnicy orzekł, że planowany strajk związku zawodowego ZUS Alternatywa jest nielegalny. Oznacza to, że wszelkie akcje protestacyjne w najbliższych dniach będą nielegalne – twierdzi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Orzeczenie zostało wydane w wyniku odwołania złożonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od decyzji Związku Zawodowego o rozpoczęciu strajku. Zakład argumentował, że jego działania były nielegalne, ponieważ miały na celu doprowadzenie do ogólnego wstrzymania pracy, a tym samym naruszały porządek publiczny.

W piśmie do władz zakładu Związek Zawodowy ZUS zwrócił się z prośbą o udostępnienie listy kontaktów do wszystkich pracowników organizacji. Zamierza przeprowadzić wśród nich referendum strajkowe.

Związek potwierdza, że jego celem jest zapewnienie, by głos pracowników został wysłuchany w związku z obecną sytuacją w zakładzie. Związek uważa, że jeśli ZUS odmówi, będzie to jasny sygnał, że firma jest zdecydowana łamać prawo i nie uznaje podstawowych praw związków zawodowych.

3 komentarze

 1. Jola
  20 czerwca 2022 @ 15:28

  Uważam, że system ubezpieczeń społecznych od dawna jest niedofinansowany. Fakt, że obecnie nie dochodzi do strajku, jest błędem z ich strony. Ich pracownicy zbyt długo pracują w warunkach poniżej normy.

 2. Konrad
  20 czerwca 2022 @ 15:29

  Twierdzę, że już dawno powinni byli zastrajkować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, te warunki to jakaś pomyłka.

  Dadzą do myślenia władzom ZUS.

 3. Piotr
  20 czerwca 2022 @ 15:31

  Jestem trochę zaskoczony, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie strajkuje już od dłuższego czasu. Warunki pracy są tak złe, że trudno uwierzyć, że jeszcze nie rozpoczęli strajku wcześniej.

Dodaj komentarz